Emaily s veľkou prílohou - posielanie veľkých súborov cez email

Pri odosielaní emailov s veľkou prílohou by mal používateľ myslieť na dva zásadné druhy obmedzení, ktoré majú vyplv na odoslanie emailu a aj jeho doručenie. Prvým obmedzením je maximálna veľkosť prílohy pre odoslané emaily. Druhým obmedzením je maximálna veľkosť prílohy pre prijaté emaily na strane adresáta.


Ak adresát emailu používa odlišnú emailovú službu ako odosielateľ emailu, je pravdepodobné, že táto služba má odlišné limity pre odosielanie a prijímanie emailov s prílohou. Pokiaľ je veľkosť odoslaného emailu väčšia ako je limit pre pre prijímanie emailov na strane adresáta, môže dôjsť k situácii, že email bude odoslaný, no nebude doručený.