Zahraničné emailové schránky - bezplatné emailové služby

Outlook.com - emailová služba od spoločnosti Microsoft, ktorá patrí k najznámejším a najvyužívanejším. Používateľom sú k dispozícii emailové adresy v základnom tvare @hotmail.com, @outlook.com a prípadne aj emailové adresy tvorené regionálnymi doménami, napr. @outlook.sk. Služba bola pôvodne prevádzkovaná na doméne Hotmail.com.

Gmail.com - emailová služba od spoločnosti Google. Používateľom je k dispozícii emailová adresa v základnom tvare @gmail.com, resp. @googlemail.com.

Mail.com - používateľom je k dispozícii relatívne veľký počet doménových názvov pre vytvorenie emailovej adresy.

AOL.com - používateľom je k dispozícii emailová adresa v tvare aol.com.

Yahoo.com - používateľom je k dispozícii emailová adresa v tvare yahoo.com.

ProtonMail.com - používateľom je k dispozícii emailová adresa v tvare protonmail.com.