Emailové schránky

Emails

Slovenské, České a zahraničné emailové služby. Emailová schránka zadarmo.

Emaily s veľkou prílohou - posielanie veľkých súborov cez email

Pri odosielaní emailov s veľkou prílohou by mal používateľ myslieť na dva zásadné druhy obmedzení, ktoré majú vyplv na odoslanie emailu a aj jeho doručenie. Prvým obmedzením je maximálna veľkosť prílohy pre odoslané emaily. Druhým obmedzením je maximálna veľkosť prílohy pre prijaté emaily na strane adresáta. Ak adresát emailu používa odlišnú emailovú službu ako odosielateľ emailu, je pravdepodobné, že táto služba má odlišné limity pre odosielanie a prijímanie emailov s prílohou. Pokiaľ je veľkosť odoslaného emailu väčšia ako je limit pre pre prijímanie emailov na strane adresáta, môže dôjsť k situácii, že email bude odoslaný, no nebude doručený.

Zahraničné emailové schránky - bezplatné emailové služby

Outlook.com - emailová služba od spoločnosti Microsoft, ktorá patrí k najznámejším a najvyužívanejším. Používateľom sú k dispozícii emailové adresy v základnom tvare @hotmail.com, @outlook.com a prípadne aj emailové adresy tvorené regionálnymi doménami, napr. @outlook.sk. Služba bola pôvodne prevádzkovaná na doméne Hotmail.com. Gmail.com - emailová služba od spoločnosti Google. Používateľom je k dispozícii emailová adresa v základnom tvare @gmail.com, resp. @googlemail.com. Mail.com - používateľom je k dispozícii relatívne veľký počet doménových názvov pre vytvorenie emailovej adresy. AOL.com - používateľom je k dispozícii emailová adresa v tvare aol.com. Yahoo.com - používateľom je ...

Slovenské a České emailové schránky - bezplatné emailové služby

Seznam.cz - najznámejšia česká emailová služba. Používateľom sú k dispozícii emailové adresy v tvare @seznam.cz, @email.cz a @post.cz. Pri bezplatnom emailovom účte je veľkosť priestoru pre emaily neobmedzená. Kapacita emailovej schránky je však obmedzená na 60 000 emailov. Veľkosť prílohy emailu môže byť najviac 25 MB. Tiscali.cz - česká emailová služba. Používateľom sú k dispozícii sú emailové adresy v tvare @tiscali.cz a @wo.cz. Centrum.cz - česká emailová služba. Používateľom je k dispozícii emailová adresa v tvare @centrum.cz. Atlas.cz - česká emailová služba. Používateľom je k dispozícii emailová adresa v tvare @atlas.cz. Azet.sk - slovenská emailová služba. Používateľom je k di...